Archer® 800 系列 莫氏延长杆套

型号: Archer 800

Archer 系列高精度机床工具附件为刀具安装提供最大的灵活便利

产品特性
  • 用于延长工具长度以适应加工距离长短变化的需求。

  • 高精表面处理,内腔加硬处理。

  • 内外莫氏锥1号到5号。

技术参数
Model PN Morse Taper No.(Outside-Inside) L- Length(in/mm) A- Socket Length(in/mm) D- Dia(in/mm)
811 30443 1 - 1 5.71"/145mm 2.99"/76mm 0.79"/20mm
812 30444 1 - 2 6.30"/160mm 3.58"/91mm 1.18"/30mm
821 30445 2 - 1 6.30"/160mm 2.99"/76mm 0.80"/20mm
822 30446 2 - 2 6.89"/175mm 3.58"/91mm 1.18"/30mm
823 30447 2 - 3 7.72"/196mm 4.41"/112mm 1.42"/36mm
831 30448 3 - 1 6.89"/175mm 2.99"/76mm 0.79"/20mm
832 30449 3 - 2 7.64"/194mm 3.58"/91mm 1.18"/30mm
833 30450 3 - 3 8.46"/215mm 4.41"/112mm 1.42"/36mm
834 30451 3 - 4 9.45"/240mm 5.39"/137mm 1.89"/48mm
842 30640 4 - 2 8.46"/215mm 3.58"/91mm 1.18"/30mm
More>>

注:产品图片仅供参考,具体产品以实物为准。

需要了解更多,请联系我们

邮件询问